Utvecklingen av ERW stålrör

Högfrekvent raksömsvetsat rör (ERW) är den varmvalsade spiralplattan som bildas av formningsmaskinen, med hudeffekt och närhetseffekt av högfrekvent ström för att värma och smälta kanten på rörämnet och trycksvetsning under inverkan av pressvalsen För att uppnå produktion. Den högfrekventa motståndssvetsmetoden tillämpades på produktionen av svetsade rör på 1950-talet. Under de senaste tio åren har dess produktionsteknik blivit mer och mer perfekt och produktkvaliteten har kontinuerligt förbättrats. Den första är att kvaliteten på råvaror som används i ERW-produktion har förbättrats avsevärt.

För det andra realiseras den automatiska kontrollen av datorn i produktionsprocessen för stora och medelstora ERW-stålrör som bildar svetsvärmebehandling, och värmeinmatningsenergin under högfrekvent svetsprocess styrs effektivt med datorns automatiska kompensationssystem, förhindrar svetsvärmeinmatningsenergin från att bli låg Den resulterande kallsvetsningen, virtuell svetsning och överhettning orsakad av hög värmeinmatningsenergi.


Inläggstid: 28-10-2020