Kapning till längdlinje

p0

1. År 2019, Argentina.
Längd, 1500x6mm.